Speedway, v našich končinách nie moc atraktívny šport, má v Poľskú veľkú fanúšikovskú základňu a v niektorých mestách je to šport číslo jeden. Takým mestom je aj Zielona