Tradícia darcovstva krvi neprerušená

Od roku 2007 beží aktivita fanúšikov Spartaka aj mimo štadióna. K lepšiemu menu klubu a jeho
priaznivcov chcú už po 45ty raz napomôcť darovaním svojej vlastnej krvi. Finančne pomôžu aj zariadeniu
pre deti s autizmom v Hrnčiarovciach.

Na posledný piatok v januári je už dlhodobo naplánovaná ďalšia edícia darovania červeno-čírnej krvi
nesúca meno legendárneho hráča veľkej Trnavy Laca Kunu. V prvom a druhom roku boli tieto akcie
organizované živelne, raz ako Helloweenska potom Vianočná kvapka krvi. Aby si pravidelní darcovia
mohli naplánovať svoje darcovstvo a prísť ako organizovaná skupina, už od roku 2009 je to vždy
posledný piatok januára, apríla, júla a októbra, aby bol dodržaný predpísaný trojmesačný interval.

Týka sa to mužskej populácie, ženy to majú trošku komplikovanejšie. Tie môžu darovať len trikrát
v roku, aj z tohto dôvodu fanúšičky nemajú také zastúpenie, ale vždy sú súčasťou darovania, rovnako
ako ich vídavame na tribúnach.

Tradične prídu aj zástupcovia hráčskej kabíny morálne podporiť túto ušľachtilú tradíciu svojich
priaznivcov. PR manažér Peter Žember privedie Erika Grendela a Mareka Janečku, ktorí darovať kvôli
tréningovému zaťaženiu v prípravnom období nemôžu, ale svojou prítomnosťou iste spríjemnia
krvácanie pod lekárskou asistenciou personálu Národnej transfúznej služby v trnavskej nemocnici.

„Krvou naplníme v prvom rade zásoby pre trnavskú nemocnicu, potom aj spádové nemocnice kraja
v Galante, Piešťanoch, či v Skalici. Potom aj koncové nemocnice v Bratislave, teda napríklad Národný
onkologický ústav, pretože tam sú liečení pacienti aj z nášho kraja,“ informoval vedúci lekár NTS
Trnava MUDr. Ján Šiška. Časť krvi z tejto fanúšikovskej aktivity je venovaná aj konkrétnym ľuďom.

V tomto prípade fanúšikovi Spartaka zo Šaštína, 46-ročnému Rudolfovi, ktorý je pacientom
v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. „Za Spartakom cestuje nielen do Trnavy a po
Slovensku, ale absolvoval aj výjazdy v Európe. Bol napríklad v Bukurešti, naposledy v Mostare.
Posledný víťazný zápas s Anderlechtom už nedopozeral kvôli ochoreniu celý, ale Spartak mu robil
radosť celý rok,“ priblížil osud jeho kamarát František.

Okrem krvi poskytnú fanúšikovia aj podporu občianskemu združeniu Na trati v Hrnčiarovciach. To
založili rodičia detí s autizmom a do prevádzky ide práve v týchto dňoch, no chýbajú mu ešte
finančné prostriedky na vybavenie a spustenie plnohodnotnej činnosti.

Ako sa pripraviť na darovanie krvi? „Darca musí mať dovŕšený vek 18 rokov, ak ide prvý raz, nemal by
mať viacej ako 55 rokov. Samozrejme musí byť zdravý. Mal by byť odpočinutý a vyspatý, ráno sa
môže naraňajkovať, vyhnúť sa však vyprážaným a mastným jedlám,“ uviedol doktor Šiška.
Podrobné informácie nájdete na www.ntssr.sk.

Všetkým darcom patrí naše poďakovanie.

Ján Jambor (vľavo) a Michal Ševčík (vpravo) už majú diamantovú plaketu. Zablahoželať a poďakovať im prišiel vedúci lekár NTS Trnava MUDr. Ján Šiška.


Pridaj komentár